el-select可输入下拉框限制长度

el-select可输入或可输入创建限制长度
可创建自定义指令v-Length=“50”,限制输入最大长度为50

<el-select
  v-model="JSDW"
  filterable
  clearable
  v-limitLength="50"
  allow-create
  default-first-option
  style="width:100%">
  <el-option
    v-for="(item, index) in ListJSDW"
    :key="index"
    :label="item"
    :value="item">
  </el-option>
</el-select>

局部创建自定义指令

created() {

},
// 控制-select输入长度 自定义指令
// 控制-select输入长度 自定义指令
 directives: {
   limitLength: {
     bind: function (el, binding, vnode) {
       const input = el.getElementsByTagName('input')[0]
       if (input) {
         input.setAttribute('maxlength', binding.value)
       }
     }
   }
 },
mounted() {

},

全局创建自定义指令,在main.js里

Vue.directive('limitLength',{
  inserted: function (el, binding, vnode) {
    const input = el.getElementsByTagName('input')[0]
    if (input) {
      input.setAttribute('maxlength', binding.value)
    }
  }
})

可直接复制使用

本图文内容来源于网友网络收集整理提供,作为学习参考使用,版权属于原作者。
THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>